AVÍS LEGAL

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 del 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) li comuniquem que la pàgina web amb direcció URL: www.divinocultivo.com (D’ara en endavant “Lloc web”) és operada per Ribereña General de Servicios, S.L. (d’ara en endavant “Divino Cultivo”), con C.I.F. B-87392643, amb domicili social a C/ Gobernador, nº 45, Aranjuez (Madrid), Espanya. Pot rebre més informació sobre Divino Cultivo mitjançant la secció CONTACTE de la pàgina web o remetent un correu a la següent direcció: info@divinocultivo.com

2. ÚS DEL LLOC WEB

Aquest AVÍS LEGAL estableix les condicions que regularitzen la utilització dels serveis de la societat de la informació que Divino Cultivo posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet mitjançant el seu lloc web. D’aquesta manera, l’accés i l’ús del Lloc Web suposen que l’usuari del mateix accepta i està obligat a complir el present Avís Legal.

3. INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI

DiVino Cultivo posa aquest Lloc Web a disposició dels usuaris d’internet amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis que oferta, així com a permetre als usuaris realitzar qualsevol tipus de consulta o suggeriment mitjançant els medis proporcionats, el contacte o els formularis.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del seu lloc Web, el seu disseny gràfic, els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el seu Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a Divino Cultivo i a tal efecte constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual e industrial vigents. L’usuari, única i exclusivament, pot fer servir aquest material per a ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús per a fins comercials o per concórrer en activitats il·lícites.

5. ENLLAÇOS “LINKS”

Tots els enllaços de tercers a aquest Lloc Web ha de fer-se a la pàgina principal del mateix, respectant els drets del titular i informant degudament a DiVino Cultivo.

La funció dels “Links” que des de aquest Lloc Web s’estableixen a altres webs és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre la existència d’altres fonts d’informació a Internet. DiVino Cultivo no es fa responsable del contingut de aquestes fonts d’informació.

DiVino Cultivo podrà efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda es aquest Lloc Web o en la seva configuració o presentació. Per tal, DiVino Cultivo no garanteix la plena eficàcia de funcionament del seu Lloc Web ni la no existència de errors. DiVino Cultivo es compromet a modificar el seu Lloc Web quan les circumstàncies tècniques i organitzatives estimen oportú fer-ho el més aviat possible. Igualment, DiVino Cultivo no es responsabilitza dels danys directes o indirectes que puguin derivar-se de l’ús del seu Lloc Web o el seus continguts.

6. PRIVACITAT, ÚS DE COOKIES I DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Si us plau, dirigeix-te al apartat POLÍTICA DE PRIVACITAT d’aquest lloc web.

L’interessat pot exercir el seu dret de rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades mitjançant el correu electrònic info@divinocultivo.com.

7. GENERALITATS

L’ús del Lloc Web està regit i interpretat d’acord amb la llei espanyola i entenem que l’usuari està d’acord en que qualsevol conflicte que pugui sorgir entre l’usuari i Divino Cultivo serà tractat pels jutjats i tribunals competents d’acord amb la legislació aplicable.

Si es dona el cas de que el que disposa el present AVÍS LEGAL sigui declarat nul, es procedirà a la retirada o substitució del mateix. Tanmateix, la declaració de nul·litat no afectarà a la resta de disposicions recollides en aquest AVÍS LEGAL.

DiVino Cultivo vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, com pel bon ús dels continguts del seu Lloc Web, portant a terme totes les accions civils i penals que corresponguin en cas d’infracció o incompliment dels drets per part de l’usuari.
Les parts acorden sotmetre’s als jutjats i tribunals d’Aranjuez (Madrid), amb la expressa renúncia a qualsevol altre fur que pugui correspondre’ls.

Si fa servir aquest Lloc Web s’entén que està d’acord amb els termes citats. Si vol fer alguna suggeriment o comentari pot posar-se en contacte amb nosaltres.