POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que ens faciliti, inclòs el correu electrònic, i que son necessaris per la formalització, gestió administrativa i l’execució i desenvolupament de l’activitat divulgativa i de venda on-line de DiVino Cultivo, s’incorporaran a un fitxer automatitzat amb titularitat i responsabilitat de Ribereña General de Servicios, S.L. Aquestes dades, en cap cas, seran facilitades a terceres persones. Ribereña General de Servicios, S.L.. garanteix expressament que les dades que ens faciliti seran mantingudes en absoluta confidencialitat.

El tractament i gestió de les mateixes, compleixen el que ha estat estipulat pel Real Decret 994/1999, de l’11 de juny, pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Al remetre l’interessat les seves dades de caràcter personal i de correu electrònic a Ribereña General de Servicios, S.L., expressament autoritza la utilització de les dades a efectes de comunicacions periòdiques, incloent les que es facin mitjançant el correu electrònic, que es puguin dur a terme amb els seus client informant de les activitats/notícies, cursos, programes o qualsevol altre informació que es cregui oportuna.

L’interessat pot exercir el seu dret a accedir a les seves dades per tal de consultar-les i/o modificar-les, o cancel·lar l’autorització per a la recepció de comunicacions. Ribereña General de Servicios, S.L. l’hi haurà de notificar qualsevol canvi que es produeixi al seu fitxer de dades de caràcter personal.

DADES DE TARGETA DE CRÈDIT

Ribereña General de Servicios, S.L. mai accedeix a dades bancaris, aquests s’envien directament a la plataforma segura de pagament, que és qui processa l’operació i ens notifica del pagament rebut.

SEGURETAT

Ribereña General de Servicios, S.L. té totes les mesures necessàries per a protegir la confidencialitat de la seva informació personal. Només els empleats autoritzats tenen accés a les bases de dades o als servidors que allotgen el nostre servei.

MODIFICACIONS

Ribereña General de Servicios, S.L. es reserva el dret a modificar la seva política de confidencialitat en el cas de que es doni un canvi legislatiu, jurisprudencial o en el seu criteri o pràctica empresarial.